Kongsgårdruin

Gjennom hundrevis av år har kongsgårdruinen ligget som en vel bevart hemmelighet, godt skjult to meter under bakken. 

Kongsgårdbygningen ble reist en gang mellom 1240 – 1319,  sannsynligvis av Håkon Håkonsson som bygget Olavskirken, eller Håkon V Magnusson som gjorde Olavskirken til en kollegiatkirke. Så langt kan de se ut som selve porttårnet ble reist av Håkon Håkonsson samtidig med Olavskirken, og at Håkon V Magnusson fortsatte med hovedbygningen som stod ferdig en gang rundt 1300.

Dronefoto over ruinen - Klikk for stort bilde

Bygningen har hatt to etasjer i stein, samt en kjeller i den sørlige enden. Kjelleren ble brukt som lagerrom. I etasjen over var det kjøkken, verksteder og arbeidsrom. I øverste etasje lå den representative hallen og andre rom som kongen brukte når han var på Avaldsnes.

Bygningen ender i et høyt porttårn som var hovedinngangen til kongsgården. Fra tårnet går en overbygd gang, kanskje i to etasjer, fram til kirkekoret. Fasadeveggen fra sør og fram til kirken er 70 m. Selve hovedbygningen, inkludert tårnet, er ca 51m.

Inne i ruinen under konserveringsarbeidet - Klikk for stort bilde

Arkeologer avdekket i 2017 murene av en storslagen Kongshall på Avaldsnes. Ruinene er nå under konservering og skal være ferdig konservert i løpet av 2024

Les mer om Kongsgårdsprosjektet og utgravingene her

 

 

 

 

Omvisning i Kongsgårdruinen

Bli med inn i ruinen fra middelalderen, på følgende datoer: 5.juli, 12.juli, 17.juli, 19.juli og 26.juli. 

Norsk kl. 11:30. Engelsk kl. 12:30.